Protože biomasa nepochází pouze z dřevního odpadu, ale také ze sušených rostlin, vykupujeme pro naše účely dlouhodobě i různé druhy agropelet. 

Agropelety se ukázaly být velmi perspektivním palivem z hlediska jejich ekologičnosti a možnosti spalování jak v běžných kotlích, tak v kotlích speciálně určených pro jejich spalování. Proto se staly kvalitním palivem i pro řadu elektráren a tepláren, do kterých biomasu pravidelně dodáváme.

Vašim agropodnikům proto nabízíme pravidelný výkup pelet pro naše zákazníky. Díky velké poptávce budete mít od nás zajištěn stabilní odběr, a při oboustranné spokojenosti dlouhodobou spolupráci. V současné době vykupujeme převážně pelety slunečnicové, řepkové a otrubové.