Protože neustále hledáme další možnosti pro maximální využitelnost našich výkonných strojů, nabízíme obcím a městům zajímavé řešení problému s dřevním odpadem, který vzniká na jejich území a v jejich okolí. 

Nad rámec běžných služeb, jako je odvoz klestí ze stromů a keřů, jsme připraveni, po vzájemné domluvě, zdarma odvézt a zlikvidovat (běžně 2× do roka) váš dřevní odpad, pokud je na sběrném místě alespoň 100 tun materiálu.

Pro vás takový projekt znamená nespornou výhodu v podobě nulové finanční náročnosti. Jednoduše přijedeme, dřevní odpad naložíme a dovezeme k nám, kde se zpracuje na dále využitelnou biomasu. Vše zajišťujeme na naše náklady a vy se o jeho likvidaci vůbec nemusíte starat.