Vyrábíme a dodáváme biomasu do tepláren, které jsou převážně na čistou biomasu. Jen asi třetina našich odběratelů biomasu spoluspaluje s uhlím. Námi dodaná štěpka vyhovuje veškerým normám a s naším unikátním systémem amber one ručíme za její kvalitu, stejně jako za rychlost a pravidelnost dodávek. 

Výhody pro vás jsou díky schématu systému amber one vidět na první pohled. Jasný je původ dřeva, ze kterého je biomasa vyrobená, i každá jednotlivá možnost její cesty celým systémem zpracování až k vám. Protože je každý krok pečlivě naplánován i proveden, nemusíte mít ani vy žádné obavy o vaši pravidelnou dodávku biomasy.

Naše kamiony k vám biomasu dovezou z lesa, deponie či plantáže, nebo je možné dřevo štěpkovat či drtit přímo v areálu vaší teplárny a mít tak biomasu k dispozici zcela čerstvou. Stačí si vybrat možnost, která vyhovuje nejvíce vašim potřebám.