Dřevošrot, a.s. je společnost zabývající se výrobou biomasy a organizací celého zásobovacího řetězce biomasy pro energetické využití. 

Naše společnost získává biomasu z několika zdrojů. Jedná se především o těžební zbytky, větve po úklidech měst, silnic a vedení vysokého napětí. Takto získanou biomasu dále zpracováváme a prodáváme elektrárnám a teplárnám. Za naše již osmnáctileté působení jsme získali neocenitelné zkušenosti s produkcí, organizací a obchodem, které se odráží na kvalitě a množství vyprodukované biomasy.

Vnímáme potřeby konečných odběratelů a vůbec všech dalších článků celého výrobního řetězce. Díky tomu jsme schopni efektivně spojit všechny tyto výrobní články, a dosáhnout tak kvalitních služeb pro všechny.
Pro naši společnost pracuje vysoce kvalitní strojový park. Díky těmto strojům jsme schopni produkovat dřevní biomasu vhodnou k využití při výrobě tepla a elektrické energie, a to v množství až několika desítek tisíc tun ročně. Vysoká výrobní kapacita a mobilita našich strojů nám umožňují zajistit spolehlivé dodávky biomasy v rámci celé České republiky.

Věříme, že provoz našeho strojního parku je významným příspěvkem v rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie v České republice a jedním z důležitých kroků k naplňování cílů ochrany životního prostředí a k plnění mezinárodních závazků a dohod.

Dřevošrot, a.s. je zakladatelem a hlavním členem Sekce výrobců dřevní biomasy při Českém sdružení pro biomasu CZ BIOM.

Společnost Dřevošrot, a.s. je členem Klastru Česká peleta. Klastr Česká peleta je sdružením právnických osob, které podnikají v oblastech výroby a zpracování biomasy, výroby tvarových biopaliv, výroby energetických systémů a zdrojů, distribuce a obchodu.