Dřevní peletky jsou ekologické a velmi perspektivní palivo, určené k výrobě tepla. Základní surovinou je pouze čistá a nijak nekontaminovaná rostlinná hmota. Díky menší velikosti jsou vhodné pro automatické kotle, čímž dosáhneme podobného komfortu jako při topení plynem.

Výhodou peletek je možnost jejich spalování jak v běžných kotlích na tuhá paliva – dřevo, tak ve speciálních kotlích na peletky s účinností až 85 %, nebo i v běžných kamnech či krbech. Nejsou však vhodné pro zplynovací kotle. Nespornou výhodou je i to, že malé množství popela vzniklé spalováním peletek není nutné nákladně vyvážet jako je tomu např. u uhlí, ale lze jej použít jako vynikající kompostový substrát či přímo jako fosforečnato-draselné hnojivo do půdy.