Zelená štěpka vzniká zpracováním materiálu obsahujícího asimilační orgány (jehličí a listí), jedná se především o čerstvý klest z lesních těžeb. Jediné využití zelené štěpky spočívá ve spalování v elektrárnách a spalovnách. Hlavní nevýhodou je rychlejší ztráta kvality, především z důvodu vysokého obsahu vody. Tato štěpka tedy není vhodná pro dlouhodobější skladování. 

Hnědá štěpka vzniká při zpracování materiálu bez asimilačních orgánů (jehličí a listí), ale s větším podílem kůry. Vstupním materiálem může být například starší klest z lesních těžeb, drobný listnatý klest bez asimilačních orgánů (jehličí a listí). Tato štěpka je vhodná pro energetické využití, především z důvodu nižší vlhkosti a tím také vyšší výhřevnosti. Zároveň díky nižší vlhkosti může být skladována delší dobu bez výraznější ztráty kvality. 

Bílá štěpka vzniká při štěpkování krajin a dalšího odkorněného materiálu na pilařských závodech vybavených odkorňovači. Bílá štěpka se používá především při výrobě dřevotřískových desek. Vzhledem k vyšší ceně se pro energetické účely nepoužívá.

Dřevní štěpku nabízíme ve frakcích P45, P63 až P100 a ve vlhkostech M30, M45 a M55. Obsah popelu v námi dodávaném materiálu je do 3 %. Ke štěpkování používáme naši štěpkovací linku MusMax Terminátor 9XL, případně využíváme partnerských firem, vždy však můžeme garantovat kvalitu dodávané štěpky. Cena se liší nejen podle parametrů, ale také podle lokality.