Společnost Dřevošrot, a.s. je zpracovatelem lesního odpadu po mýtních těžbách, probírkách, po likvidaci kalamit atd. Takto vzniká dřevní biomasa – vysoce ekologické a energetické palivo, které se dále prodává elektrárenským a teplárenským společnostem. 

Od roku 2004 používáme ke zpracovávání odpadu mobilní velkokapacitní drtič Vermeer, spolu s tahačem Scania a hydraulickou rukou. Tento drtič zpracovává prakticky veškerou dřevní hmotu – kmeny stromů až do průměru 80 cm, špičky, krajinky, balíky klestu, pařezy atd. Dále je schopen zpracovávat komunální dřevní odpad – palety, stavební dřevo, starý nábytek apod. 

Stroj je schopen zpracovat 20–50 tun materiálu za hodinu (výkon stroje závisí na typu materiálu a jeho připravenosti, na velikosti výstupní frakce). Rozdrcený materiál je nakládán přímo do přistaveného kamionu. Stroj je mobilní a dostane se všude tam, kam se dostanou i velké kamiony. Vzhledem k velkým možnostem stroje, vyplývajících z jeho výkonu a variability zpracovávaného odpadu, jsme se rozhodli, připravit projekt Dřevošrot 2005, který se týká likvidace dřevního odpadu vznikajícího na územích měst a obcí naší technikou.

Předpokládáme, že obec, popř. firma zastupující obec, by materiál na dohodnutém místě soustřeďovala (doposud jsme předpokládali např. 2× ročně – na jaře a na podzim), dle dohody s námi sortimentovala a naše společnost by jej v dohodnutém termínu zdarma zpracovala a odvezla. Propočty doposud ukazují ekonomickou výhodnost pro naši společnost, pokud bude na sběrném místě minimální množství 100 tun hmoty. O množství materiálu lze dále jednat. Od tohoto projektu očekáváme výhodnost spolupráce pro obě strany – nulové náklady na likvidaci takového materiálu na straně obcí nebo firem zabývajících se likvidací odpadu, lepší využití kapacity našeho stroje a zisk energeticky využitelné hmoty pro naši společnost.