Pro odběratele biomasy v podobě dřevní štěpky nebo jiné zajišťujeme spolehlivý řetězec kroků začínající u dodavatele přes technologické zpracování a logistiku. Díky těmto aktivitám můžeme zajistit pravidelné spolehlivé dodávky. Vždy disponujeme biomasou v dostatečném množtví pro pokrytí energetických potřeb našich odběratelů.