koloběh energie

Ve skutečnosti je to Slunce, které skrze fotosyntézu ukládá svou energii do rostlin. A Slunce je zdroj energie pro mnoho dalších generací nevyčerpatelný. Díky rostlinám můžeme tuto energii přirozeným způsobem zachytit. Stejně tak rostliny při svém růstu z atmosféry odsávají oxic uhličitý CO2. Při energetickém využití, tedy spalování, ho nikdy nemůže vzniknout více, než kolik ho rostlina sama pro svůj růst a žití sama spotřebovala. Proto můžeme hovořit o trvale obnovitelném zdroji energie. Prostudujte několik různých cest, které energie podnikne mezi lesem a místem pro energetické využití.

amber one

Vytváříme spojení mezi místy, kde biomasa vzniká, a místy, kde ji využijí.

ukázat přednosti
 • vše
 • biomasa
  z lesa
 • biomasa
  z plantáže
 • vše
 • štěpkování
  na místě
 • štěpkování
  na deponii
 • štěpkování
  v elektrárně

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

solární

energie

elektrická

energie

těžba

plantáž energetických dřevin

přírodní les

těžba

dřevo

doprava svazků

svazkování

sušení

drcení nebo štěpkování na místě v lese

vyvážení

přímá doprava

doprava

svoz kontejnery na mezideponii

doprava

drcení nebo štěpkování na deponii

uskladnění

doprava

drcení nebo štěpkování v elektrárně

spalování v elektrárně

doprava štěpky z deponie

doprava štěpky z lesa

doprava štěpky z platnáže

V našich podmínkách se častěji než rychle rostoucí dřeviny pěstované pro energetické využití využije dřevo nevhodné pro jiné zpracování, dřevní odpad a klestí.

Původ biomasy je v lese či na plantáži, kam se dostane jen těžký nákladní automobil. Jiný dopravní prostředek proto není vhodný. Dbáme, aby cesta dřevní štěpky za využitím byla co nejkratší.

Energetickým využitím se rozumí spalování ve vhodných zažízeních na tuhá paliva samostatně nebo s uhlím. Biomasa je chemicky velmi různorodé palivo. Aby došlo k dokonalému prohoření bez vzniku nežádoucích látek je třeba vysokých teplot.

stáhnout v pdf